Over Griet

Ik ben Griet Van Schuylenbergh (1976) en sta aan de basis van de onderneming Dans en Grietje.

Het is een kruisbestuiving tussen mijn artistieke achtergrond, mijn pedagogische visie en ervaring om kinderen en jongeren te laten groeien en het ontdekken van somatische bewegingstherapie. 


In oorsprong studeerde ik lic. Kunstwetenschappen UGent (film- en podiumkunsten) en aan de Universiteit van Utrecht Danswetenschappen en Dansdramaturgie. Daarenboven volgde ik aan het KISP in Gent de lerarenopleiding in Dans, kunstgeschiedenis en esthetica.

Na een parcours in de kunstensector als productiemedewerker voor (dans)festivals en programmator bij Kunstencentrum Netwerk koos ik om me meer te richten op het onderwijs om zo vanuit de kinderen zelf met het artistieke aan de slag te kunnen gaan.

Artistiek


Pedagogisch

Ik heb een 10 tal jaar ervaring opgedaan als dansleerkracht in het deeltijds kunstonderwijs DKO. (Hedendaagse dans, improvisatie, ballettechniek, kinder- en kleuterdans, choreografie)

Daarna als onderwijsmedewerker in het lager, secundaire en buitengewoon onderwijs en als leerkracht esthetica en muzische vorming o.a. met kinderen met een beperking (ASS). Van hieruit ontwikkelde ik een eigen en brede kijk op onderwijs die nog steeds verder ontwikkelt.


Sinds 2017 volg ik verschillende opleidingen rond beweging en lichaamswerk om de rode draad van dans en beweging terug op te pikken.

Dans, yoga

en beweging