Inschrijvingsvoorwaarden

 1. Online inschrijven

  Dans en grietje heeft een online inschrijvingssysteem. Een inschrijving is pas geldig wanneer de juiste inschrijvingslink werd ingevuld in de kalender.

  1A. Een inschrijving in een proefles geeft geen garantie op een plaatsje in de reeks. Wie eerst betaalt, heeft eerst recht op een plaats.

  1B. Er wordt gewerkt met een tijdstempel bij de online inschrijvingen. Mochten er op korte tijd meerdere inschrijvingen worden ingediend die boven de max. capaciteit gaan, dan worden de inschrijvingen verwerkt volgens de tijdsstempel.

 2. Beurtenkaartjes

  Een beurtenkaart staat op naam en kan niet worden doorgegeven.
  Een beurtenkaart kan niet worden terugbetaald. Een restant van een beurtenkaartje kan wel worden verrekend met een inschrijving voor en reeks of een kampje.
  Een 5 beurtenkaart is geldig 6 maanden vanaf de eerste datum.
  Een 10 beurtenkaart bestaat uit twee 5 beurtenkaartjes (9 betalende + 1 gratis). Elk kaartje is geldig 6 maanden vanaf de eerste datum.

 3. Inschrijvingsvoorwaarden reeksen, groepslessen en kampen

  Een inschrijving is persoonsgebonden. Je kan dus 1 inschrijving voor een reeks niet delen met een andere persoon (vb. een vriendin of partner).

  Je schrijft in en betaalt voor een reeks: bij afwezigheid zijn de lessen niet terugbetaalbaar en kunnen ook niet worden ingehaald in een andere reeks.

  Bij herstellend bewegen is het - enkel in samenspraak- mogelijk om data aan te passen. Dit kan enkel indien er in de andere reeksen nog plaats is.

 4. Proefles

  Het is mogelijk om een proefles te volgen aan 5€ indien er nog plaats is in de reeks. Besluit je naderhand om de reeks verder te volgen, dan wordt het bedrag van de proefles afgetrokken van het totaalbedrag dat verschuldigd is voor alle lessen incl. de proefles.

 5. Annuleringsvoorwaarden

  De online inschrijving geldt als engagementsverklaring van de deelnemer.

  Annuleren kan tot 2 weken voor de start van de les of met een doktersattest. Er wordt in alle gevallen een administratieve kost van 10€ aangerekend.
  Binnen de 2 weken voor de start, kan er niet meer geannuleerd worden en is het volledige bedrag van de factuur verschuldigd.

 6. Danstherapie/privé consult

  De danstherapie-sessies worden per 5 keer georganiseerd, betaald en zijn niet terugbetaalbaar.
  De afgesproken data kunnen steeds worden herpland met een maximum van 1 jaar vooruit. 
  Gelieve hiervoor minstens 1 werkdag op voorhand contact op te nemen. 
  Bij een onverwachte situatie of ziekte kan er tot 1 uur voor de sessie geannuleerd worden.
  Sessies die niet werden geannuleerd worden volledig aangerekend.

 7. Niet betaalde facturen

  U ontvangt één herinnering wanneer facturen onbetaald blijven na de gevraagde facturatieperiode.

  Na 30 dagen wordt een aanmaningskost van 5€ aangerekend en 2,75% intrestkosten plus verzendingskosten voor de aanmaning. Na 3 maanden wordt dit 15%.